Blog

Releasenotes v22.06

Ook deze week hebben we weer hard gewerkt aan diverse aanpassingen en nieuwe features. Zie de lijst hieronder voor meer informatie! Zoals altijd wordt de update vandaag na kantooruren naar alle SaaS-omgevingen gepusht.

Wat hebben we toegevoegd?

 • [Algemeen] Tijdens het exporteren naar XLSX, zullen de kolommen nu een beter passende breedte hebben.
 • [Algemeen] Het is nu mogelijk om de zoekresultaten te filteren. Hiermee stel je dus in waarin je wil dat de standaard zoekbalk zoekt.
 • [Facturen] De trigger ‘PDF Gegenereerd’ is toegevoegd.
 • [Facturen] Vanuit een sjabloon is nu ook een kop- en voettekst in te stellen.
 • [Facturen] Pro-forma facturen hebben een trigger die getriggerd wordt bij het verlopen van de follow-up/herinneringsdatum. Hiermee herinnert Neo4Z je aan een mogelijk verlopen factuur.
 • [Facturen] De gekozen taal wordt nu ook opgeslagen.
 • [Organisaties/Facturen] Bij een organisatie is nu aan te geven of de desbetreffende organisatie Btw-plichtig is.
 • [Tickets] De einddatum zal nu -indien ingeschakeld- de tijdsinschatting meerekenen bij het wijzigen van de tijdsinschatting of startdatum.
 • [Tickets] Vanuit beheer zijn nu ‘E-mailsjablonen’ toe te voegen. Hiermee kun je vanuit de tijdlijn gestandaardiseerde mails (met bijvoorbeeld een handtekening of logo) sturen.
 • [Reserveringen] Het is nu mogelijk om weekfacturen te genereren vanuit een factuur.
 • [Applicatiemanagement] Het blok ‘Gekoppelde organisaties’ werkt nu op basis van autorisaties (Let op: standaard kun je vanaf het moment van updaten dus geen nieuwe organisatie toevoegen. Je dient hiervoor extra rechten te krijgen).
 • [Applicatiemanagement] Gekoppelde personen kunnen nu automatisch een mail of webhook ontvangen bij een certificaat dat dreigt te verlopen.
 • [Automations] Er is een CSV-veld toegevoegd. Hierbij kun je ook instellen welk karakter als ‘seperator’ geld.

Wat hebben we veranderd of opgelost?

 • Diverse kleine wijzigingen en optimalisaties aan de (mobile / tablet) gebruikersinterface.
 • De tooltip binnen het tabblad ‘Gekoppeld’ is nu ook in de stijl van Neo4Z (zwarte tooltip met witte tekst).
 • De foto van een gebruiker werd uitgerekt binnen de portal.
 • Teams (tickets of automations) en groepen met dezelfde naam kunnen vanaf nu wél worden aangemaakt. Het blijft onmogelijk om 2 groepen met dezelfde naam aan te maken.
 • Er kwam een fatale fout tijdens het filteren van certificaten.
 • Het codeblok toonde geen lijnnummers meer na het (opnieuw) sorteren van de tijdlijn.

Releasenotes v22.04

Ook deze week hebben we weer hard gewerkt aan diverse aanpassingen en nieuwe features. Zie de lijst hierover voor meer informatie! Zoals altijd wordt de update vandaag na kantooruren naar alle SaaS-omgevingen gepusht.

Wat hebben we toegevoegd?

 • [Algemeen] Vanaf nu kun je bij variabelen gebruik maken van ALS voorwaarden. Dit betekent dat je content alleen kunt tonen bij een bepaalde voorwaarde. Denk bijvoorbeeld aan een e-mail van ticket die extra tekst toont als het ticket in een bepaalde categorie valt. Je gebruikt de voorwaarde als volgt:
  {condition variable="app.currentDate.yy" equals="2022"}
  Ja, het huidige jaar is 2022
  {/condition}
 • [Algemeen] Alle lijstvelden zijn nu ook gerenderd beschikbaar als variabele. D.w.z. je kunt bijvoorbeeld de waarde van het veld ‘status’ ook gebruiken (dit was voorheen alleen een nummer). Je maakt hier gebruik van door een .f toe te voegen aan de betreffende variabele.
 • [Algemeen] Het is nu mogelijk om bij een e-mail ook het CC en BCC-veld te gebruiken.
 • [Algemeen] De bookmarks staan nu ook in de header.
 • [Beheer] Het menu van beheer is nu per module in- en uit te klappen.
 • [Organisaties] Je kunt nu (optioneel) een relatiebeheerder koppelen aan een organisatie. Dit kan iedere persoon binnen Neo4Z zijn.
 • [Applicatiemanagement] Je kunt nu per gekoppelde persoon instellen of die betreffende persoon een notificatie dient te krijgen zodra er een ticket met betrekking tot het betreffende asset is aangemaakt. In de volgende release breiden we dit uit naar certificaten die verlopen of dreigen te verlopen.
 • [Reserveringen] De reserveringen zijn nu ook te bekijken in een weekplanner.
 • [Reserveringen / Organisaties] Het tabblad ‘Gekoppeld’ van een organisatie toont nu ook de gekoppelde reserveringen. Ditzelfde hebben we ook toegevoegd bij personen.
 • [Reserveringen] Het nu mogelijk om (optioneel) tags te gebruiken.
 • [Tickets] Je kunt nu vastleggen welke status een ticket in behandeling neemt. In de toekomst gaan we dit verder uitwerken. Intern wordt de datum van in behandeling nemen ook al opgeslagen.
 • [Automations] Je kunt nu LDAP-velden toevoegen.

Wat hebben we veranderd of opgelost?

 • Het tabblad ‘Documenten’ wordt nu ook ververst als er middels een actie aan bestand is gegenereerd.
 • Links in reacties zijn beter zichtbaar.
 • De verloopdatum van een factuur verandert nu van kleur als de betreffende datum binnen vandaag en een instelbaar aantal dagen komt.
 • Selectbox-velden kunnen nu ook kleuren en iconen bevatten (datasets).
 • Diverse kleine wijzigingen aan de gebruikersinterface.
 • De xlsx-export van ruimtes miste een kolom.
 • Fatale fout bij het opslaan van subtickets.
 • Sorteren en filteren was nog niet mogelijk bij contracten.
 • Diverse vertalingen en spelfouten.
 • Een gegenereerde PDF was niet goed te openen op smartphones.

Releasenotes v22.02

In dit artikel vertellen we je over de toevoegingen en wijzigingen van onze eerste versie in het nieuwe jaar. Zoals je van ons gewend bent, krijgen alle SaaS-klanten de update woensdagavond gepusht naar hun productieomgevingen. De testomgevingen zijn al eerder geüpdatet.

Wat hebben we toegevoegd?

 • [Applicatiemanagement] Het is nu mogelijk om middels beheer een status in te stellen waarmee je aangeeft dat het object automatisch gearchiveerd wordt.
 • [Algemeen] De grafische weergave van relaties wordt nu op de achtergrond automatisch vernieuwd bij het wijzigen van de relaties.
 • [Algemeen] Bij handmatige acties is nu ook in te stellen dat deze direct, zonder de optie om deze te kunnen aanpassen, moet worden uitgevoerd.
 • [Algemeen] Bestanden zijn nu te plaatsen in ‘Mappen’ waarna je ook kunt filteren op mappen. Standaard zie je alle bestanden in alle mappen.
 • [Algemeen] Afbeeldingen zijn nu direct te verkleinen vanuit de modal tijdens het bekijken.
 • [Algemeen] Er wordt nu een foutmelding getoond als je een bestand wil uploaden dat te groot is.
 • [Applicatiemanagement] De kolom ‘Organisaties’ is toegevoegd. Daarmee kun je in de index alle gekoppelde organisaties zien.
 • [Applicatiemanagement] Het is nu mogelijk om te filteren op de gekoppelde organisatie(s).
 • [Automations] De metadata van de persoon, gekoppeld aan de gebruiker, is nu ook bruikbaar als variabele (bijvoorbeeld ${person.displayName}).
 • [Contracten] Het is nu mogelijk om personen te koppelen aan een contract. Hierbij kun je nu tevens een rol aangeven.
 • [Datasets] Je kunt schema’s nu ook kopiëren. Uiteraard dien je hiervoor wel over de juiste autorisaties te beschikken.
 • [Datasets] Het is nu mogelijk om een veldtype ‘Opgemaakte tekst’ toe te voegen. Daarmee kun je de tekst in het desbetreffende veld opmaken zoals je ook gewend bent van bijvoorbeeld tickets.
 • [Portal] De terugknop bij een formulier gaat nu ook terug naar de pagina waar je vandaan komt.
 • [Tickets] Een al eerder aangemaakte reactie is nu alsnog (tijdens het wijzigen) te verzenden als e-mail.
 • [Tickets] Bij het koppelen aan een mijlpaal is er nu ook de optie om de einddatum van die mijlpaal over te nemen als einddatum van het ticket.
 • [Tickets] Mijlpalen hebben een eigen pagina en zijn te zoeken via de zoekbalk.
 • [Tickets] Tijdens het aanmaken van een ticket staat er direct een ticketnummer, voordat het ticket is opgeslagen. Dit nummer wordt niet ‘gereserveerd’ en kan tijdens het aanmaken wijzigen. Bij het daadwerkelijk opslaan wordt het nummer definitief toegekend.
 • [Organisaties / Personen] Bij het tabblad ‘Gekoppeld’ zie je nu ook welke rol een organisatie of persoon bij een gekoppelde applicatie, certificaat, database, server, contract of proces heeft.
 • [Facturen / Reserveringen] Facturen en reserveringen zijn nu te kopiëren.
 • [Portal / Automations] Je kunt nu instellen dat alleen bepaalde gebruikers en/of groepen een formulier kunnen openen en gebruiken.

Wat hebben we veranderd of opgelost?

 • [Algemeen] Diverse code-optimalisaties en wijzigingen in de gebruikersinterface (klein). Interesse in de details? Neem dan contact op met support.
 • [Algemeen] HTTPS wordt nu definitief op alle pagina’s geforceerd. Ook bij het gebruik van de API.
 • [Tickets[ Subtickets kunnen niet langer een startdatum hebben die voor de einddatum van de afhankelijkheden ligt.
 • [Tickets] In het veld ‘Geschatte tijd’ was het niet mogelijk om een tijd als ‘1:00’ in te vullen tijdens het aanmaken van een ticket.
 • [Organisaties] Het was niet mogelijk om een ruimte te openen als die geen kamernummer had.

Releasenotes v21.50

Hieronder vind je weer de releasenotes van de laatste versie van 2021. Zoals je van ons gewend bent, brengen we deze wijzigingen woensdagavond naar alle SaaS-klanten;

Wat hebben we toegevoegd?

 • [Algemeen] De API-sleutel is nu ook te gebruiken door middel van een ‘X-Authorization’-header. Deze kan gebruikt worden wanneer een proxy-server o.i.d. de normale header niet doorgeeft of accepteert.
 • [Algemeen] Het nu mogelijk om op iedere pagina een handmatige actie toe te voegen.
 • [Contracten] Het is nu mogelijk om een financiele informatie vast te leggen. Zoals ook geldt voor de module applicatiemanagement, dien je voor zowel het kunnen zien en het kunnen wijzigingen apart geautoriseerd te worden.
 • [Tickets] Vanaf nu kun je vanuit de instellingen een standaard geselecteerd team instellen.
 • [Tickets] Bij subtickets kun je nu met één druk op een knop de inhoud van het hoofdticket overnemen.
 • [Datasets] Voor numerieke velden kun je nu aangeven dat je niet wilt groeperen op duizendtallen. Dit kan handig zijn voor bijvoorbeeld het vastleggen van een bouwjaar.
 • [Personen] Het is nu mogelijk om persoonsgroepen aan te maken. Deze groepen kunnen nu ook gekoppeld worden aan alle objecten van de module applicatiemanagement, processen en contracten.

Wat hebben we veranderd of opgelost?

 • Het tabblad ‘Grafisch’ heeft uiterlijke wijzigingen die het geheel duidelijker maken.
 • Je kunt nu eenzelfde persoon meerdere keren koppelen aan een object.
 • XLSX-bestanden, gegenereerd vanuit de knop [Exporteren] hebben nu een bredere kolom bij grote tekstvelden.
 • Het is niet meer mogelijk om de inhoud van databasetabellen te bekijken vanuit beheer.
 • Het is niet meer mogelijk om markdown direct te gebruiken in PDF-documenten. We komen snel met een oplossing die markdown wel uitvoert in velden die markdown bevatten.
 • Diverse spelfouten (Nederlands)
 • Diverse kleine wijzigingen aan de gebruikersinterface.

Zie voor een uitgebreid overzicht van alle wijzigingen het uitgebreide changelog binnen de applicatie.

Flexibel assetmanagement met Neo4Z

Assetmanagement, misschien wel het meest belangrijke maar ook het meest lastige proces binnen je organisatie. Om alles goed te beheren, moet je immers eerst weten wat je allemaal precies hebt.

Wat is assetmanagement?

Met behulp van assetmanagement, of eigendommenbeheer in het Nederlands, leg je vast waarover je (organisatie) allemaal beschikt. Dit strekt van software tot en met bijvoorbeeld je smartphones en wagenpark. Veelal worden vooral de IT-assets vastgelegd, denk aan beeldschermen, computers, printers en de meer draagbare goederen zoals laptops, smartphones en tablets.

Flexibel assetmanagement met Neo4Z

Een van de problemen waar je al gauw tegenaan loopt is dat het lastig is om te bepalen wat en hoe je assets precies wil registeren. Daarnaast verschillen de assets qua specificaties en dergelijke.

Er wordt dan al vaak gegeneraliseerd qua data, velden misbruikt voor het opslaan van bepaalde data. Zo wil je bijvoorbeeld je wagenpark registeren maar biedt je huidige tool je daar geen opties voor. Je moet je wagenpark dan maar registeren als heel iets anders (waarbij je dan weer belangrijke gegevens mist!) of algemeen object.

Dit terwijl je bij auto’s wellicht andere dingen wil registeren dan bij laptops. Auto’s hebben bijvoorbeeld een kleur en brandstof, en laptops een schermgrootte en processor.

Aan de slag met de module datasets

In Neo4Z lossen we dit op met de module datasets. Iedere Neo4Z-omgeving beschikt standaard over deze module.

De gehele regie en vrijheid ligt bij jou! Je kunt onbeperkt schema’s maken voor het registeren van je assets en meer. Je deelt de tabbladen en velden zelf naar eigen wens en inzicht in. Kies bijvoorbeeld voor een tekstveld voor het merk en type gevolgd door een valutaveld voor de initiële aanschafprijs.

Deze flexibiliteit leidt natuurlijk to ontelbare opties maar laat je niet inleveren op het gebied van beveiliging of andere instellingen. Zo hebben de schema’s automatisch hun eigen -gemakkelijk te beheren- rechtenstructuur, meerdere opties met betrekking tot geautomatiseerde acties, export- en koppelmogelijkheden en veel meer.

Voorbeelden van datasets

Wat zou je allemaal kunnen met datasets? Hieronder een aantal voorbeelden, maar het is lang niet gelimiteerd tot deze voorbeelden.

 • Hardwareregistratie (bijvoorbeeld beeldschermen, computers, laptops, smartphones, printers, netwerkapparatuur)
 • Wagenparkbeheer (bijvoorbeeld voertuigen, accessoires)
 • Kantoorinventaris (bijvoorbeeld kasten, apparaten, bureaustoelen, bureaus)
 • Bezoekersregistratie

Een van de mooie dingen aan datasets, is dat je de objecten ook weer kunt koppelen aan andere items binnen Neo4Z. Koppel je object bijvoorbeeld aan een persoon om aan te geven wie het aanspreekpunt is, of aan een leverancier, of koppel ze aan een ticket waarmee je de relatie tussen het ticket en het object in kaart brengt!

Andersom werkt het ook. Je ziet in een oogopslag waarvan de persoon aanspreekpunt is, wat die ene specifieke leverancier nog eens heeft geleverd of welke tickets dat object heeft gekoppeld.

Hebben we je interesse gewekt?

Je kunt Neo4Z gratis, zonder al te veel poespas een maand proberen. Oordeel zelf!

Bestaande klanten kunnen de module gratis gebruiken. De schema’s zijn aan te maken via beheer.

Hulp nodig?

Mail of bel dan naar support! Op werkdagen staat ons team tussen 9h en 17h voor je klaar. Eventueel kunnen we met je meekijken via oplossingen zoals Teamviewer of Microsoft Teams.

Releasenotes v21.48

Deze release brengen we je weer een aantal nieuwe features en hebben we zelfs een geheel nieuwe module toegevoegd die je direct gratis kunt gebruiken! Lees snel verder voor meer informatie.

Wat hebben we toegevoegd

 • [Contractbeheer] De nieuwe module contractbeheer is toegevoegd. Hiermee kun je orde en inzicht creeren in je alle overeenkomsten die jouw onderneming met jouw leveranciers maar ook klanten heeft. Maak je ook gebruik van de module applicatiemanagement? Dan kun je relaties leggen tussen contracten en de objecten uit deze module. Hiermee leg je bijvoorbeeld je verwerkersovereenkomsten vast op applicatie- & leveranciers-niveau!
  Iedere SaaS-klant kan gratis gebruik maken van deze nieuwe module. Het enige dat je moet doen is de desbetreffende gebruikers autoriseren (middels de rechten) voor deze module.
 • [Algemeen] De acties kunnen nu ook PDF-documenten genereren. Hierin kun je gebruik maken van de variabelen zoals je al gewend bent van de e-mails en andere instelbare dingen binnen Neo4Z.
 • [Algemeen] Neo4Z heeft vanaf nu een ‘wafelmenu’. Dit menu toont alle opties, ongeacht of ze wel of niet in je persoonlijke sidebar staan, waartoe de gebruikers rechten heeft. We gaan dit in de toekomst verder uitbreiden met ook diverse andere handige links.
 • [Algemeen] Indien ingeschakeld, kunnen gebruikers nu hun wachtwoord herstellen als ze die zijn vergeten. Je kunt dit inschakelen via de beveiligingsinstellingen.
 • [Algemeen] De tijdlijn-items zijn nu te filteren op basis van inhoud. Je kunt dus bijvoorbeeld de geüploade documenten eruit laten.
 • [Applicatiemanagement] Het blok ‘Gekoppelde klanten’ is gewijzigd naar gekoppelde organisaties en heeft een nieuwe kolom ten behoeve van het vastleggen van de rol. Hiermee kun je alle typen organisatie koppelen aan een object en via het veld rol aangeven welke rol die betreffende organisatie heeft. Je kunt de rollen beheren via ‘Beheer > Opzoeklijsten’.
 • [Datasets] Het is nu ook mogelijk om te filteren op datum en datumtijdvelden. Om dit mogelijk te maken dien je bij het betreffende veld (in de schema-editor) aan te geven dat het veld filterbaar is.
 • [Datasets] De API ondersteunt nu de optie om (opnieuw) het objectID te genereren. Dit kan via het format van het schema of een eigen format dat gepusht wordt via de API. Zie voor de details en hoe je dit kunt instellen de wiki op ons gebruikersportaal.
 • [Datasets] Het veldtype ’ticket’ is toegevoegd.
 • [Datasets] Gebruikers zijn nu apart te autoriseren om velden toe te voegen, te bewerken of te verwijderen.
 • [Portal / Automations] Het veldtype ‘Reguliere expressie’ is toegevoegd. Daarmee kun je zelf regels schrijven m.b.t. de validatie van een formulierveld.
 • [Portal / Tickets] Vanaf nu kun je je klanten zelf de (indien ingeschakeld) urgentie, impact en prioriteit laten invullen vanuit een formulier.
 • [Organisaties] Het is mogelijk om automatisch een klant- en/of leveranciersnummer te genereren. Het format van het nummer is te beheren vanuit de algemene instellingen van de module ‘Basisregistraties’.
 • [Tickets] Vanaf nu is het niet meer mogelijk om een uitgebreid ticket af te ronden als er nog subtickets niet zijn afgerond.
 • [Facturen] De kolom ‘extern nummer’ is toegevoegd. Je kunt deze inschakelen vanuit de instellingen van de module ‘Boekhouding’.
 • [Automations] Er is een ‘geschiedenispagina’ toegevoegd waarop je de laatst uitgevoerde acties per formulier / flow terug kunt vinden.
 • [Wiki] De kolommen van de tabel zijn nu ook te beheren en naar eigen inzicht in te delen.

Wat hebben we veranderd of opgelost?

 • [Algemeen] De mobiele (staande) weergave toont nu geen [Exporteren]-knop meer.
 • [Algemeen] Het tonen en opslaan van de wijzigingsgeschiedenis is verbeterd.
 • [Dashboard] De widgets zijn 2 pixels hoger geworden. Hiermee ontstaan er geen scrolbalken meer in Google Chrome-achtige browsers.
 • [Beheer] Het was niet mogelijk om binnen gebruikersbeheer te sorteren op de kolom ‘laatste klik’.
 • [Tickets] Er verscheen een fatale fout tijdens het filteren op custom behandelaars.
 • Diverse kleine UI-tweaks.

Zie voor een uitgebreider overzicht van alle wijzigingen en toevoegingen het changelog binnen Neo4Z. Je vindt deze in de footer, via de pagina ‘Over Neo4Z‘.

Vragen?

Heb je nog vragen? Je kunt dan contact opnemen met support. Dit kan via support@neo4z.nl of door te bellen (binnen kantooruren) naar 085 – 487 40 90.

Releasenotes v21.46

Ook in deze release voegen we weer een hoop nieuwe dingen toe en hebben we andere dingen verbeterd of opgelost. De wijzigingen die we woensdagavond pushen naar alle SaaS-klanten vind je hieronder!

Wat hebben we toegevoegd?

 • [Algemeen] PDF-bestanden kunnen vanaf nu ook geopend worden in dezelfde preview als afbeeldingen. We gaan uitzoeken of we dit voor meer bestanden, zoals bijvoorbeeld EML-files (e-mails) ook kunnen doen.
 • [Algemeen] Van alle variabelen is nu ook de ‘oude waarde’, zoals die (voor op daadwerkelijke opslaan) staat opgeslagen in de database beschikbaar. Hiermee kun je in de voorwaarden van een trigger bijvoorbeeld instellen dat die desbetreffende trigger alleen wordt afgevuurd als een specifiek veld wijzigt van inhoud. Je kunt deze ‘oude’ variabelen gebruiken door de postfix ‘.old’ toe te voegen aan de variabele.
  Voorbeeld: ${ticket.statusID.old}
 • [Algemeen] Ref-velden worden nu ook middels achtergrondtaken up-to-date gehouden.
 • [Acties & Triggers] Het is nu ook mogelijk om een notificatie (zowel binnen Neo4Z als push) te genereren vanuit een actie.
 • [Tickets] Vanaf nu kun je filters binnen de module tickets opslaan en delen met collega’s. Hierdoor kun je gemakkelijk overzichten die voldoen aan de door jou gestelde voorwaarden beheren en delen. Denk bijvoorbeeld aan “Toon alle openstaande tickets van klant X”. Deze gehele functionaliteit bevindt zich nog in de BETA-fase, maar we verwachten niet dat er nog fouten zullen optreden. In de volgende release gaan we verder met deze functionaliteit en is het de bedoeling om deze filteropties overal toe te passen.
 • [Tickets] Indien ingeschakeld toont de mobiele versie nu ook de gekoppelde mijlpaal op de indexpagina van tickets.
 • [Tickets] De ‘modal’ van een mijlpaal toont nu ook KPI’s die tevens goed werken op een smartphone of tablet.
 • [Tickets] Tickets kunnen nu automatisch na een in te stellen aantal jaren worden gearchiveerd. Standaard staat deze instelling op 7 jaar.
 • [Organisaties] We hebben nieuwe widgets toegevoegd aan het dashboard die bijvoorbeeld het aantal leveranciers, klanten, prospects of beheerders tonen.
 • [Datasets] Binnen de module datasets, in de ‘schema-editor’ kun je vanaf nu ook velden verwijderen. Uit veiligheidsoverwegingen dien je hiervoor wel apart geautoriseerd te zijn.
 • [Portal] De portal toont het meest recente nieuwsbericht nu ‘uitgeklapt’. Hiermee zijn je gebruikers nog beter en gemakkelijker op de hoogte van het laatste nieuws.
 • [Formulieren / Portal / Automations] Er wordt nu bijgehouden hoe vaak een formulier of pagina is gebruikt en wanneer de laatste keer was. Zo kun je gemakkelijker inschatten of het nog wordt gebruikt.
 • [Automations] Flows zijn nu ook optioneel goed- of af te keuren door de teamleden die aan het betreffende formulier zijn gekoppeld.
 • [Automations] Formulieren zijn nu ook te publiceren op de portal waarna ze ook volledig hun werk uitvoeren.
 • [Boekhouding] De verloopdatum en een titel zijn nu optioneel in te stellen.
 • [Boekhouding] Vanaf nu is het ook mogelijk om een factuur in Dollar (USD) te maken.
 • [Boekhouding] Het format van het factuurnummer is nu in te stellen via de beheerdersinstellingen.
 • [Boekhouding] Er is nu per boekhouding een standaard geldigheidsduur van een factuur in te stellen.
 • [Boekhouding / Datasets] Als je beschikt over de module ‘boekhouding’ en ‘datasets’, kun je nu binnen de de schema-instellingen van datasets een standaardbeschrijving voor een factuur meegeven. Die wordt dan een-op-een overgenomen op de factuur (PDF). Je kunt hierbij gebruik maken van variabelen om de inhoud van een object te tonen.
 • [Applicatiemanagement / Basisregistraties / Wiki] Er zijn uitgebreidere filtermogelijkheden toegevoegd die net zoals alle andere modules die deze optie al hadden, worden onthouden in je persoonlijke instellingen.
 • [Wiki] Het is nu mogelijk om vanuit de beheerdersinstellingen aan te geven welke velden verplicht zijn.

Wat hebben we veranderd of opgelost?

 • [Algemeen] De inlogpagina is nu ook goed te gebruiken op een Ipad / Tablet in zowel de liggende als staande weergave.
 • [Algemeen] In veel gevallen was het database-ID van een object niet beschikbaar in de variabelen.
 • [Organisaties] De tabbladen om te switchen naar locaties of ruimten waren ook zichtbaar als je alleen gebruik maakt van de optie ‘Organisaties’.
 • [Tickets] Behandelaars worden nu ook alfabetisch gesorteerd tijdens het filteren op behandelaar.
 • [Tickets] Tickets gelinkt aan een major-ticket waren niet zichtbaar vanuit de ‘ouder/major-ticket’.
 • [Boekhouding] Het lettertype is veranderd naar een beter leesbaar font.
 • [Acties & Triggers] De verkeerde triggers stonden bij de verkeerde acties op de index van de betreffende pagina.

Zie voor een uitgebreider overzicht van alle wijzigingen en toevoegingen het changelog binnen Neo4Z. Je vindt deze in de footer, via de pagina ‘Over Neo4Z‘.

Vragen?

Heb je nog vragen? Je kunt dan contact opnemen met support. Dit kan via support@neo4z.nl of door te bellen (binnen kantooruren) naar 085 – 487 40 90.

Releasenotes v21.44

De release van week 44 brengt weer een aantal nieuwe maar ook veranderde dingen met zich mee. Hieronder vind je een samengevat overzicht van alle updates die we deze keer pushen.

Wat hebben we toegevoegd?

 • Mijlpalen (tickets) zijn uitgebreid met meer functionaliteiten. Hier hebben we bij de vorige release al zaken aan veranderd, maar nu is het ook mogelijk geworden om een mijlpaal te voorzien van meer informatie zoals een naam en/of versienummer, de publicatiedatum, notities en meer. Ook kun je vanaf nu gemakkelijk zien welke tickets allemaal gekoppeld zijn aan de betreffende mijlpaal! De volgende stap is het mogelijk maken om mijlpalen te publiceren (middels een roadmap) op de portal. Hiermee kun je je klanten gemakkelijker op de hoogte houden van je toekomstplannen. Wijzelf gaan deze functionaliteit ook gebruiken. Je ziet de optie dus binnenkort als eerste op de portal van support!
 • Mijlpalen kunnen gekoppeld worden aan projecten. Dit is de eerste stap naar het kunnen inzetten van Neo4Z voor projectmanagement. Je kunt de projecten nu als lijstwaarde aanmaken vanuit ‘Beheer > Opzoeklijsten’.
 • Bij tickets is het mogelijk om letterlijk alle tickets te bekijken. Dit zijn dus de tickets van alle teams die bestaan. Uiteraard mag je alleen de tickets zien waarop je enigzins rechten hebt. Filters e.d. blijven dus bestaan. Ook kun je geen vertrouwelijke tickets openen als je geen teamlid van het desbetreffende team bent.
 • Voor klanten die BETA-features aan hebben staan is het vanaf nu mogelijk om de filters van tickets op te kunnen slaan. Hiermee kun je ‘deelbare’ filters maken.
 • Een factuur is nu (als PDF) te genereren in een andere taal dan je eigen systeemtaal.
 • Facturen beschikken nu ook over opmaak op basis van MarkDown. Dit wordt o.a. gebruikers bij de kop- en voetteksten.
 • Je kunt nu foto’s toevoegen aan personen en áls een persoon beschikt over een foto wordt die ook meteen getoond bij zijn/haar ticket.
 • Formulieren tonen nu ook de naam van de variabel, zo kun je deze gemakkelijk overnemen.
 • Als een klant over een postadres beschikt wordt die nu (in plaats van het bezoekadres) gebruikt op een factuur.
 • Je kunt nu (via ‘Mijn account’) kiezen voor welk type notificaties je ook via e-mail op de hoogte wil worden gehouden.
 • Het is mogelijk om gebruikers wel of niet te autoriseren voor het wijzigen van publieke dashboards.
 • Binnen het tabblad documenten kun je vanaf nu ook switchen naar een ‘albumweergave’, deze toont thumbnails van alle afbeeldingen die gekoppeld zijn aan het betreffende object. De gemaakte keuze wordt opgeslagen in je persoonlijke instellingen en wordt een volgende keer weer gekozen.
 • Bij datasets kun je kiezen voor een dedicated afbeeldingen tabblad. Deze toont de direct de albumweergave van de bijlagen.
 • Als je een persoon wijzigt, dan wordt er gevraagd of je meteen de persoonsinformatie bij openstaande tickets wilt updaten met de nieuwe informate.
 • Bij facturen kun je nu aangeven of de kolom met de aantallen wel of niet wil tonen in de PDF.
 • De link naar de portal is nu te verbergen in het gebruikersmenu (menu aan de rechterbovenhoek).
 • Je kunt vanaf nu ook hyperlinks toevoegen aan je eigen sidebar. Dit kun je doen via dezelfde pagina als het instellen van de volgorde en het wel of niet tonen van menu-items.
 • Je kunt nu mailsjablonen opslaan en koppelen aan de acties van tickets.
 • Lijstwaarden kunnen nu via een druk op de knop alfabetisch gesorteerd worden.
 • Items van een controlelijst (tickets) zijn nu te sorteren middels drag&drop.

Wat hebben we veranderd?

 • Diverse kleine UI wijzigingen in beheer, de portal en het behandelaarsgedeelte.
 • De kleuren van klanten, leveranciers en prospects (icoontjes) bij organisaties.
 • Verschillende vertalingen werkte niet.
 • Er kwam een foutmelding tijdens het toevoegen van een nieuwe locatie.
 • Een eigen logo werd automatisch overschreven en weggegooid.
 • Documenten bij datasets waren niet te sorteren.
 • De algemene instellingen van de portal toonde een fatale fout als de module ‘Wiki’ niet was ingeladen.
 • Het zoekveld voor leveranciers toont nu meer dan 2 leveranciers.
 • Lijstwaarden werden niet juist getoond als er een foutmelding aan vooraf ging (bijvoorbeeld bij het niet invullen van een verplicht veld).

Releasenotes v21.42

In de release van deze week brengen we de volgende wijzigingen en updates naar onze SaaS-klanten:

Wat hebben we toegevoegd?

 • Reserveringen kunnen nu ook accessoires bevatten.
 • Facturen (zowel definitief als pro-forma) zijn te exporteren naar PDF.
 • Formulieren van zowel de portal als automations beschikken nu ook een ‘datum’ en een ‘datum/tijd’ veld.
 • Het is nu ook mogelijk om velden/vragen van een formulier te verwijderen.
 • De zoekpagina’s accepteren nu ook het sterretje als wildcard (naast de al bestaande %).
 • E-mails die vanuit acties worden verstuurd (bijvoorbeeld een afmeldmail van een ticket), tonen nu ook eventuele afbeeldingen. Deze worden geëmbed in de mail.
 • Tickets tonen nu ook de beoordeling (indien beschikbaar) binnen het behandelaarsgedeelte.
 • Je kunt nu variabelen gebruiken binnen de velden van formulieren. Hiermee kun je de waarde van veld gebruiken in bijvoorbeeld de titel van het aangemaakte ticket. (Voorbeeld: ${form.titel}).
 • Neo4Z biedt vanaf nu brute-force detectie tegen eventuele aanvallen. Deze is in te stellen via beheer.
 • We zijn begonnen aan de module ‘automations’. Hiermee kunnen taken automatisch door Neo4Z worden uitgevoerd. Denk aan het automatisch aanmaken van nieuwe accounts (binnen bijvoorbeeld Active Directory) vanuit een Ticket.
 • Er zijn vrij veel databaseoptimalisaties met betrekking tot het sorteren, filteren en zoeken toegevoegd aan alle tabellen van de applicatie.
 • Objecten binnen applicatie-management kunnen nu meerdere keren dezelfde relatie hebben.
 • Acties (beheer) is gesplitst in ‘Acties en Triggers’. Dit stelt je in staat om een actie te koppelen aan meerdere triggers waardoor je ook OF-voorwaarden kunt gebruiken om iets te triggeren. Daarnaast kun je bijvoorbeeld mails hergebruiken door deze aan meerdere acties te koppelen.

Wat hebben we veranderd of opgelost?

 • Binnen de beheerdersopties was het al mogelijk om alle waarden van bijvoorbeeld selectboxes te beheren. Deze optie heette “Lijsten”. Vanuit klanten hebben we de tip gekregen deze te hernoemen naar “Opzoeklijsten”. Dat hebben we gedaan!
 • Diverse kleine spelfouten (Nederlands)
 • Verschillende module-opties verschenen toch nog, en veroorzaakten soms foutmeldingen, bij een uitgeschakelde module.
 • Afbeeldingen die via een modal (vanuit de WYSIWYG-editor) werden geüpload, waren niet altijd bruikbaar.
 • Tickets die via een formulier op de portal werden aangemaakt hadden geen startdatum

Releasenotes v21.40

De afgelopen 2 weken hebben we weer hard gewerkt aan allerlei nieuwe features, klantverzoeken en het oplossen van bugs. Hieronder zie je welke items we vanavond pushen naar onze SaaS-omgevingen:

Wat hebben we toegevoegd?

 • Na het zoeken in de globale zoekbalk, wordt de zoekterm nu onthouden gedurende de verdere kliks door Neo4Z.
 • We tonen nu een foutmelding als een gebruiker (nog) niet bestaat in Neo4Z, terwijl deze wel bij een identity provider zoals MS Azure bestaat.
 • Het is nu mogelijk om binnen tickets te filteren op subcategorie.
 • De API heeft nu ook een status endpoint (?api=status). Hiermee kun je snel checken of Neo4Z in de lucht is.
 • De module applicatiemanagement toont nu ook de gerelateerde personen van bijvoorbeeld een applicatie of server. Deze gerelateerde personen zijn de personen/beheerders die zijn gekoppeld aan een object dat een relatie heeft met het huidige object.
 • Het is mogelijk geworden om op basis van team in te stellen welk type tickets dat specifieke team mag beheren.
 • Het veld ‘Bestand’ is toegevoegd aan de te kiezen velden van de formulieren voor de portal. De bestanden worden (bij een succesvol opgeslagen formulier) direct toegevoegd aan het nieuwe ticket. Let op: het belangrijk dat alle portalgebruikers wél beschikken over de rechten om minimaal bestanden toe te voegen aan tickets.
 • Ook lokale gebruikers (die niet inloggen via een identity provider) kunnen vanaf nu een foto instellen.
 • Het veld ‘streefdatum’ (van tickets en indien ingeschakeld) kleurt nu ook als de desbetreffende streefdatum in zicht komt. Qua gedrag komt dit veld overeen met ‘einddatum’.
 • Vanaf nu kun je direct vanuit het ticket (via de button [Acties]) een agenda-uitnodiging naar de behandelaar(s) versturen.
 • Organisaties zijn nu ook te markeren als ‘prospect’. Dit is een instelling die overigens standaard is uitgeschakeld.
 • Er wordt nu automatisch bijgehouden hoe lang een ticket ‘open staat’. D.w.z. zolang het ticket nog niet is afgerond. We gaan dit in toekomstige versies verder uitbreiden.
 • Bij reserveringen zijn de velden ‘Opmerking (uitgifte)’ en ‘Opmerking (retour)’ toegevoegd.
 • De button ‘Gegroepeerd’ bij een lidmaatschap van meerdere teams (tickets) toont nu ook het aantal teams. Dit is uiteraard een optelsom van de tickets binnen alle teams waarvan je op dat moment lid bent.

Wat hebben we veranderd of opgelost?

 • De organisatie van een persoon is nu te wijzigen tijdens het koppelen van een persoon aan een (nieuw) ticket.
 • Diverse kleine UI-tweaks en spelfouten (Nederlands).
 • De toetsencombinatie ‘CTRL + S’ zorgde ervoor dat een indexpagina ook wilde opslaan.
 • Het was niet mogelijk om tickets te openen van andere personen als je daarvoor wél geautoriseerd was (portal).

Zie voor een compleet overzicht van alle wijzigingen het uitgebreide changelog. Deze vind je binnen Neo4Z, door te navigeren naar ‘Over Neo4Z’ > ‘Changelog’.

Heb je nog vragen?

Neem dan contact op met support. Dat kan via e-mail en ook binnenkort telefonisch (bereikbaar binnen Nederlandse kantooruren)