Blog

Releasenotes v21.36

In deze release voegen we een aantal grote en zeer handige features toe! We bieden je o.a. de optie om formulieren op custom pagina’s via de portal de publiceren. Lees snel verder voor meer informatie!

Wat is nieuw?

 • Je kunt formulieren maken voor je eindgebruikers! Deze formulieren kunnen gepubliceerd worden op de gebruikersportaal of op een eigen intranet. Een ingevuld formulier leidt tot een ticket!
 • Daarnaast kun je pagina’s toevoegen aan de portal. Hiermee kun je zelf onbeperkt informatiepagina’s of ander soort content publiceren. De pagina’s zijn de linken vanuit één van de 4 buttons op de homepage.
 • Vanaf nu kun je op de portal het veld ‘Binnenkomst’ (indien ingeschakeld) ook een standaardwaarde geven bij het aanmaken van een nieuw ticket. Hiermee kun je meer grip krijgen op tickets die via de portal zijn aangemaakt.
 • Het bovengenoemde veld is nu ook (indien ingeschakeld) te tonen op de portal.
 • Je kunt nu direct documenten en afbeeldingen uploaden via de editor. Klik hiervoor op het icoontje m.b.t. ‘Afbeeldingen’. Na het uploaden is de afbeelding ook direct in de content te gebruiken.
 • De banner van de portal kan nu ook een achtergrondafbeelding hebben.
 • De portal biedt nu ook de mogelijkheid om een ‘welkomstwoord’ / inleiding te plaatsen op de homepage. Deze wordt na de banner en voor het nieuwsoverzicht getoond. Je kunt gebruik maken van markdown t.b.v. opmaak.
 • De mail die gestuurd wordt bij een notificatie (optionele keuze van een gebruiker) heeft een andere layout gekregen en is vanaf nu klikbaar.
 • Indien je nu inloggen via OpenIDC forceert, is de link om als lokale gebruiker in te loggen ook verwijderd.
 • Je kunt nu 2FA forceren voor alleen lokale of alle gebruikers. BIj het forceren bij alle gebruikers houdt dit in dat zij naast een eventuele 2FA-stap bij de provider, ook in Neo4Z moeten inloggen met 2FA.
 • Het tabblad ‘Beveiliging’ is weggehaald uit de algemene instellingen en heeft nu een eigen pagina. Hier horen ook eigen autorisaties bij. Je dient eventuele beheerders dus extra autorisaties tot de pagina te geven (indien gewenst)
 • Gebruikers kunnen nu via de portal bestanden toevoegen aan een ticket. Dit is een instelling die moet worden ingeschakeld. Verder dient de portal-gebruiker te beschikken over de autorisatie ‘Tickets > Bestanden toevoegen’ om hier gebruik van te kunnen maken.

Wat hebben we veranderd?

 • Gelezen notificaties worden niet meer getoond in de dropdown.
 • Als een item uit de controlelijst (tickets) wordt opgeslagen, wordt er nu ook een melding getoond zodat je zeker weet dat je updates zijn opgeslagen.
 • De tekst ‘Verborgen voor aanmelder’ is vervangen door een icoontje.

Wat hebben we opgelost?

 • Het veld ‘Streefdatum’ werd niet zichtbaar in de portal (tickets) als deze wél was ingeschakeld.
 • Het lukte niet om al tijd te schrijven op een nog niet opgeslagen ticket.
 • De [Wijzigen] en [Verwijderen]-knoppen verdwenen bij het sorteren van de tijdlijn.
 • Er werd een fatale fout getriggerd als een gebruiker geen toegang verleende om te in te loggen via MS Azure.

Releasenotes v21.34

In deze eerste release van onze nieuwe ontwikkelcyclus, brengen we vandaag (buiten Nederlandse kantoortijden) de volgende verbeteringen naar onze SaaS-klanten;

Wat hebben we toegevoegd?

 • Vanaf nu is het mogelijk om een eigen logo te plaatsen op de loginpagina, de navigatiebalk in het behandelaarsgedeelte en de navigatiebalk in de portal.
 • Er wordt een log-item gegenereerd zodra iemand op de knop [Exporteren] drukt. Hiermee houd je beter grip op je data en het eventueel lekken daarvan. Uiteraard kan iemand sowieso alleen maar exporteren indien hij/zij daarvoor geautoriseerd is.
 • Je kunt nu filteren op velden binnen datasets. Dit kan op dezelfde wijze zoals bij bijvoorbeeld tickets (vinkjes).
 • De kolom ‘editedDate’ (datum laatste wijziging) is toegevoegd aan de kiesbare kolommen van tickets.
 • Binnen tickets is het nu ook mogelijk om via de buckets te groeperen op behandelaar. Hiermee deel je gemakkelijker tickets aan je collega’s uit.
 • Tickets zijn te sorteren op de portal. De gekozen sortering wordt onthouden.
 • Vanaf nu kun je tickets ook aanmaken via de portal. Dit is een instelbare optie die standaard uitstaat. Je kunt ervoor kiezen om hier ook een standaardstatus en team aan te koppelen. Het betreffende team zal dan acteren als de 1e lijns behandelaar.
 • Het blok ‘Componenten’ (in gebruik bij de module applicatiemanagement) toont nu ook de gerelateerde componenten. Deze worden overgenomen van alle eerstegraads relaties.
 • Het blok ‘Relaties’ is nu ook voorzien van dezelfde icoontjes als de grafische weergave.
 • De [Opslaan]-knop wordt nu 50ms na het klikken uitgeschakeld zodat je niet per ongeluk 2 keer een item kunt opslaan.
 • Statische bestanden mogen nu door de browser gecached worden. Dat maakt het geheel uiteraard een stuk sneller.
 • Statistieken m.b.t. gebruikers en groepen worden nu getoond op de beheerderspagina.
 • We laten de support voor Internet Explorer vallen en tonen nu een duidelijke waarschuwing voor de laatste IE-gebruikers.

Wat hebben we veranderd of opgelost?

 • Het [Zoeken] en [Menu]-icoontje (smartphone only) is aangepast in grootte zodat deze overeenkomt met de andere icoontjes in de mobiele weergave.
 • Als er geen formaat voor het ticketnummer was ingesteld, kwam er een fatale fout. Nu wordt een standaardformaat gekozen in dit geschetste geval.
 • De checkboxes van organisaties werden niet uitgeschakeld bij het bekijken van een gearchiveerde organisatie.
 • Binnen beheer kun je nu ook personen ontkoppelen van een gebruiker.
 • Tweestapsverificatie leidde niet altijd naar de index bij een correcte code.
 • De melding ‘Dit object is gearchiveerd’ was niet altijd zichtbaar.
 • Verschillende kleine optimalisaties aan de layout en spelfouten (Nederlandse vertaling) binnen tickets.

Releasenotes v21.32

In de release van deze week (v21.32) brengen we de volgende updates naar onze SaaS-omgevingen. Zoals iedere week wordt deze vandaag (woensdag) na kantooruren gepusht.

Dit is tevens de laatste één-week-durende sprint. Vanaf nu gaan we sprints van 2 weken hanteren. Dit betekent dat de volgende release niet in week 33, maar 34 is. Hiermee geven we onze ontwikkelaars meer tijd om aan features te werken en hopen we per release grotere features te kunnen toevoegen!

Wat hebben we toegevoegd

 • De kolom ‘leveranciersnummer’ is toegevoegd aan de index van organisaties.
 • Als de module applicatie-management is ingeschakeld. dan is het mogelijk om een organsatie te markeren als ‘Beheerder’. Alle -als beheerder gemarkeerde- organisaties kunnen op hun beurt weer gekoppeld worden aan applicaties.
 • Het mogelijk om de (json) body van een inkomende webhook te gebruiken. Alle json variabelen zijn beschikbaar via een ${body.xx} tag. Dit geldt ook voor een multidimensionele array.
 • Je kunt nu reacties aan een ticket toevoegen vanuit de API. Hierbij kun je tevens een kleur en custom icoontje (binnen FontAwesome) meegeven.
 • Indien je Neo4Z-omgeving gekoppeld is aan Microsoft Azure, zullen vanaf nu de profielfoto’s van Azure overgenomen worden. Ook worden -tijdens het inloggen- de voornaam, achternaam en weergavenaam gesynchroniseeerd met Azure.
 • Er is een widget voor major tickets toegevoegd aan het dashboard.
 • Je kunt nu gemakkelijker geuploade afbeeldingen koppelen aan een ticket of reactie. Via een modal wordt kun je direct klikken op een afbeelding. Hierna wordt automatisch de benodigde Markdown-code gegenereerd voor het tonen van de afbeelding.
 • Alle objecten/entries zijn vanaf nu te kopiëren.
 • We zijn begonnen met de ontwikkeling van de module reserveringen & facturatie/offertes.

Wat hebben we veranderd?

 • Diverse wijzigingen aan de gebruikersinterface. Zie voor een uitwerking het changelog binnen Neo4Z (Over -> Changelog)
 • Te hoge afbeeldingen worden nu ook verticaal verkleind. Hierdoor hoef je niet meer te scrollen bij bijvoorbeeld een screenshot vanuit een smartphone.

Welke fouten hebben we opgelost?

 • Een selectbox die wél een kleur had, maar geen icoontje gedroeg zich vreemd.
 • Het nummer ‘1’ werd vertaald naar <b>%1$s</b> bevat geen geldige postcode van het formaat %2$s, dit gold uiteraard alleen voor de Nederlandse variant van Neo4Z.
 • Diverse kleine spelfouten m.b.t. de vertalingen.
 • Als je een link had geplakt (in bijvoorbeeld een reactie), dan werkte deze link niet. Dit kwam doordat de volledige URL in hoofdletters stond.
 • Het koppelen van een ticket aan een major ticket werkte niet in Chrome.
 • Het tonen van niet-toegewezen tickets werkte niet correct.

Releasenotes v21.31

In de release van deze week brengen we de volgende toevoegingen en wijzigingen naar onze SaaS-klanten. Zoals iedere woensdag, pushen we de updates vanavond na 17.00 naar alle omgevingen.

Wat hebben we toegevoegd?

 • De portal heeft de optie om nieuwsberichten te tonen waarbij je ook bijlagen kunt toevoegen (nu nog alleen embedded in het bericht).
 • Het is mogelijk geworden om vanuit de portal een ticket te sluiten (indien ingesteld) of om deze opnieuw te openen (seperate instellingen).
 • Ook kun je vanaf nu een status instellen die automatisch kan worden getriggerd bij reageren of een status wijzigen van een ticket, vanuit de portal (zie ook vorige punt).
 • Het is mogelijk om personen te autorizeren om alle tickets van hun organisatie te kunnen zien/bewerken vanuit de portal.
 • Ook zonder ‘wijzigrechten’ kun je nu geautoriseerd zijn om tijdlijn-items toe te voegen aan een object (mits ingeschakeld voor het betreffende object).
 • BIj Beheer > Gebruikersbeheer kun je vanaf nu ook de kolommen van de tabel wijzigen.
 • De te tonen velden bij tickets op de portal zijn in te stellen. Zo kun je ervoor kiezen om bijvoorbeeld urgentie te verbergen voor je eindgebruikers.
 • De velden binnen datasets zijn vanaf nu te voorzien van een rand aan de boven en/of onderzijde.

Wat hebben we veranderd?

 • De [Verwijderen] en [Archiveren] knoppen zijn nu standaard verborgen op een smartphone bij tickets.
 • De gebruikersinterface van het systeemlogboek is aangepast (kleur van statussen)
 • De portal wordt nu getoond in een ‘container’ zodat er altijd een vaste breedte is.
 • Bij organisaties hebben we het veld ‘Leveranciersnummer’ toegevoegd. Om dit compleet te maken, is het veld ‘Clientnummer’ vanaf nu ‘Klantnummer’. Voor beide velden geldt dat deze pas getoond worden zodra ‘Leverancier’ en/of ‘Klant’ is aangevinkt.
 • Logitems (Beheer > Systeemlogboek) kunnen vanaf nu (uitklapbare) details bevatten en er zijn kleine wijzigingen aan de gebruikersinterface van die pagina gemaakt.
 • Tickets, organisaties, personen en processen hebben nu ook een paginabalk onderaan de pagina als je ze bekijkt vanuit de ‘Gekoppeld’-tab en de (nog in ontwikkeling) globale zoekpagina.
 • Bij het aanmaken van een ticket is nu niet meer mogelijk om een einddatum te kiezen die voor de startdatum ligt (in de kalender).

Welke bugs hebben we opgelost?

 • Er werd geen tekst getoond, bij het bekijken van een ticket op de portal. Dit kwam doordat er in dit specifieke voorbeeld alleen onzichtbare reacties waren.
 • Ruimtes waren toch nog zichtbaar, ondanks dat je er geen autorisaties voor had.
 • Popovers (de pop-ups met de inhoud van een ticket) bleven zichtbaar zodra je op een ticket had geklikt.
 • Vertrouwelijke tickets van alle aanmelders waren zichtbaar voor een aanmelder die geautoriseerd was om alle tickets van zijn/haar organisatie te bekijken.
 • Tabellen worden nu goed vormgegeven in alle opmaakvelden.

API wijzigingen
Let op; zoals de vorige keer ook al aangegeven is in deze release het gebuik van een api_key in de URL weggehaald. Je dient nu altijd gebruik te maken van een bearer token ter autorisatie.

Releasenotes v21.30

De release van deze week bevat de volgende updates / wijzigingen. Zoals iedere week pushen we deze vanavond naar alle SaaS-omgevingen.

Wat is er nieuw?

 • Het veld streefdatum is toegevoegd aan de tabel van tickets. Dit betekent dat deze nu -indien ingeschakeld- ook is te exporteren naar Excel.
 • Bij het aanpassen van e-mails via de acties, wordt nu ook een WYSIWYG-editor op basis van Markdown getoond.
 • Bij de acties is een nieuwe trigger toegevoegd ‘Gebruikersbeheer > Nieuw’.
 • Het is nu mogelijk om custom headers te sturen bij een webhook.
 • Via de API kun je nu naast lezen ook tickets aanmaken en bewerken. Daarnaast geldt ditzelfde voor de datasets-objecten.
 • Het is mogelijk om een gegenereerde e-mail (vanuit acties) op te slaan en toe te voegen aan het betreffende object / ticket (EML-bestand).
 • Als een gebruiker reageert via de portal wordt nu een log-item gegenereerd en is er een trigger die wordt afgevuurd.
 • Het is mogelijk om binnen de portal de mogelijkheid om te reageren uit te schakelen voor zowel openstaande tickets als afgeronde tickets.
 • Je kunt nu afbeeldingen gebruiken in alle WYSIWYG-velden. Hierbij geldt dat je wel rekening moet houden met de autorisaties van je publiek. Als iemand niet geautoriseerd is voor bijvoorbeeld de bijlagen van een ticket, en je plakt een afbeelding daarin, dan zal hij/zij de afbeelding niet zien.
 • Bij ruimtes kun je nu ook een categorie aan de tijdlijn-items toevoegen.
 • Het is vanaf nu mogelijk om in te stellen op basis van welke status of statussen een ticket is afgerond.

Wat hebben we aangepast of opgelost?

 • Diverse ‘notices’. Dat zijn waarschuwingen die getoond worden in de lokale ontwikkelomgevingen van onze ontwikkelaars.
 • Verwijderde items stonden nog in de ‘favorieten’ van gebruikers.
 • Het was onmogelijk om een Wiki-artikel aan te passen.
 • Het was mogelijk om bestanden te openen (weliswaar via een omweg) waarvoor je niet geautoriseerd was.

Let op

Vanaf volgende week (versie v21.31) vervalt het gebruik van de api_key via de URL. Zoals al eerder aangekondigd dien je volledig over te stappen op het autoriseren via een header (met Bearer-token). Neem voor hulp contact op met support.

Neo4Z koppelen aan Microsoft Teams

Er wordt een nieuw ticket aangemaakt voor jouw team in Neo4Z. Automatisch volgt er een webhook naar Microsoft en wordt er een bericht geplaatst in het kanaal binnen je MS Teams-omgeving of team. Via het bericht kom je daarna snel in het ticket en krijg je ook een push melding op je smartphone.

We gebruiken in dit stappenplan MS Teams maar Neo4Z is niet gelimiteerd tot Teams. Andere oplossingen, bijvoorbeeld Slack zijn ook mogelijk.

Koppelen met Microsoft Teams

Het klinkt wellicht ingewikkeld maar dat is het zeer zeker niet. Je hebt slechts toegang tot Teams nodig, en beheerdersrechten voor de acties in Neo4Z. Verder staat support natuurlijk klaar om je te helpen, mocht dat nodig zijn.

Aan de slag

We moeten in Teams en in Neo4Z wat dingen instellen. Laten we daarom beginnen in Teams.

 1. Start Teams en ga naar het team en kanaal waarin je de melding zou willen ontvangen. Je kunt eventueel een nieuw team en/of kanaal maken.
 2. Klik rechtsboven op de puntjes (kanaalinstellingen) en klik op ‘connectors’.

 3. Zoek naar ‘Webhook’, selecteer deze connector en klik op toevoegen.

 4. De webhook wordt nu toegevoegd aan het team, en we kunnen deze gaan configureren. Ga eventueel terug naar de connectors en zoek naar de (zojuist toegevoegde) webhook. Vul nu nog een naam in en upload eventueel een afbeelding.
  Klik daarna op [Maken]
 5. Als alles is gelukt, verschijnt er een URL t.b.v. het koppelen met Teams. Deze hebben we later nodig en kopiëren we dus hier al naar bijvoorbeeld kladblok.

We zijn nu klaar in Teams en gaan verder in Neo4Z;

 1. Ga naar beheer en kies voor de optie ‘Acties’.
 2. Maak een nieuwe actie en voer een naam en omschrijving in. Kies daarna voor de trigger ‘Ticket > Nieuw’.
 3. Voeg eventueel extra voorwaarden toe.
  Wil je bijvoorbeeld dat het bericht alleen gemaakt wordt als het een ticket op een specifiek team betreft? Voeg dan als voorwaarde ‘${ticket.teamID}’ in, en als waarde het ID van het betreffende team. Je vindt het ID van een team bij ‘Beheer > Tickets > Teams’.
  Wil je dit niet en dus altijd een bericht plaatsen in MS Teams? Laat de voorwaarden dan leeg. Andersom kun je natuurlijk ook andere voorwaarden instellen zoals alleen sturen bij interne tickets (bijvoorbeeld op basis van het e-mailadres van de aanmelder). Ook hier geldt dat je support altijd kunt vragen voor hulp!
 4. Kies nu in het veld ‘Output’ voor de optie ‘Webhook‘.
 5. Voor de volgende stap hebben we de eerder opgeslagen URL van MS Teams nodig.
  Pak die er dus bij en plak deze in het veld ‘URL’. Stel verder de ‘Timeout‘ in op 2500ms (MS Teams kan soms traag reageren) en kies bij ‘Method‘ voor POST.
 6. Plak nu in het veld ‘Body (JSON)’ de volgende code. Je kunt deze eventueel naar wens aanpassen;
 7. Klik op nog op [Opslaan] en je bent klaar!

Je hebt nu succesvol de koppeling met Microsoft Teams ingesteld en afhankelijk van de door jou gestelde voorwaarden worden er berichten vanuit Neo4Z naar MS Teams gepusht!

Mocht je na aanleiding van dit bericht nog vragen hebben of kom je er niet uit? Neem dan contact op met support! Wij kunnen je ook helpen met het instellen van andere acties en meer.

Handige URL

Wil je het bericht aanpassen? Een handige URL is de sandbox van Microsoft Teams. Daarin kun je de bovenstaande JSON-code plakken en on the fly aanpassen waarna je aan de rechterkant meteen een voorbeeld ziet!

https://messagecardplayground.azurewebsites.net/

Releasenotes v21.29

In deze release hebben we veel werk achter de schermen uitgevoerd en hebben we diverse bugs opgelost. Hieronder het totaaloverzicht van onze wijzigingen. Zoals iedere week wordt de update vandaag (woensdag) naar alle productieomgevingen gepusht.

Wat hebben we toegevoegd?

 • Vanaf nu is het mogelijk om vanuit gebruikersbeheer een persoon te koppelen aan de gebruiker. Dit was al mogelijk vanuit de pagina ‘personen’. Bij beide pagina’s wordt nu ook gewaarschuwd als er al een persoon is gekoppeld aan de betreffende gebruiker of andersom.
 • Bij alle tijdlijnen behalve tickets, is het mogelijk om een categorie aan het bericht toe te voegen. Deze categorieën zijn te vullen via beheer.

Wat is er veranderd?

 • We hebben diverse code-wijzigingen m.b.t. optimalisatie doorgevoerd en er zijn een aantal dingen gestandaardiseerd.
 • Het koppelen van organisaties gebeurt nu middels een zogenaamd AJAX-request. Dit betekent dat de organisaties pas worden opgehaald zodra er gezocht wordt naar een organisatie. Daarom staan er standaard ook geen organisaties meer in de selectbox als je deze open klikt. Je dient nu ten alle tijde en zoekterm in te typen.
 • De [Opslaan] knop toont nu -na het aanklikken- naast het laadicoontje ook de tekst ‘Even geduld…’.
 • IP-adressen zijn nu ook op basis van een range te whitelisten.

Welke bugs hebben we opgelost?

 • De filters zijn aangescherpt en verbeterd. Hierdoor kan er op geen enkele wijze meer een object buiten de filter worden geopend.
 • De autorisatie ‘Certificaten > Beveiliging’ is weggehaald omdat er geen blok bij certificaten m.b.t. dit onderdeel is.
 • Velden werden niet opnieuw ingevuld bij organisaties als er een foutmelding werd getoond.

Releasenotes v21.28

In de versie van deze week brengen we je de volgende toevoegingen en verbeteringen;

Wat is toegevoegd?

 • Het zoeken binnen de pagina ‘databases’ is verbeterd.
 • Op de portal is het mogelijk om een reactie op een ticket te plaatsen.
 • De API retourneert nu ook de gekoppelde klanten en personen, gelinkt aan applicaties, certificaten, databases en servers.
 • De API vertaalt nu de waarde van het veld ‘Componenten -> Type’.
 • Linebreaks binnen codeblokken.
 • De tijdlijn en (bij tickets) het verzoek is nu voor alle betreffende pagina’s mee te exporteren naar een XLSX-bestand.
 • Binnen datasets is een selectbox met meerdere waarden als veldtype toegevoegd.
 • Binnen datasets is het mogelijk gemaakt om op basis van de waarden van andere velden, velden wel of niet te tonen.
 • Bij personen is het veld ‘Taal’ toegevoegd.
 • Beheer > Datasets > Schema’s bevat vanaf nu ook de [Sorteer & Filter]-optie.
 • Datum en Datum/tijd velden binnen datasets beschikken nu ook over een datum-tijd-picker zoals deze al in gebruik was bij tickets, certificaten en processen.

Wat is er veranderd of opgelost?

 • Vanaf nu is het mogelijk om op het gehele blok van een notificatie te klikken (niet de dropdown, maar de dedicated pagina).
 • Bij het zoeken binnen een dataset ontstond een fatale fout als er gezocht werd binnen een veld met een ‘-‘ binnen de naam.
 • Bookmarks leidde soms naar de verkeerde pagina.
 • Bij het opnieuw inloggen vanuit een verlopen sessie werd onterecht een log-item opgeslagen (dit werd mede-getriggerd door de wachtwoordmanager Bitwarden).
 • Het was onmogelijk om een datasets-object te archiveren.
 • Er werden dubbele velden opgeslagen in de tab ‘Geschiedenis’.
 • De einddatum van een nieuw ticket werd overschreven bij een foutmelding.

Releasenotes v21.27

In de release die we deze week uitbrengen, hebben de onderstaande items toegevoegd of veranderd;

Wat is er nieuw?

 • De wiki kan vanaf nu keywords bevatten. Dit zijn extra sleutelwoorden die je kunt gebruiken om de artikelen gemakkelijk vindbaar te maken (via de zoekfunctie bijvoorbeeld).
 • Het is mogelijk gemaakt om custom tabbladen voor datasets toe te voegen. Hiermee kun je de data in je schema’s nog beter vormgeven.
 • Voor alle objecten worden nu ref-velden opgeslagen. Deze stellen je in staat om alle entries gemakkelijk te exporteren of gemakkelijk de waarde van lijstvelden via de API op te vragen.
 • We zijn gestart met het werken aan de gebruikersportaal. Sommige van onze klanten zijn hier ook al voor uitgenodigd.

Wat is er veranderd?

 • Diverse kleine wijzigingen aan de gebruikersinterface.
 • Code-optimalisaties bij het tonen van foutmeldingen (als een verplicht veld bijvoorbeeld niet is ingevuld).
 • Code-optimalisaties bij het ophalen van relaties (de koppelingen tussen bijvoorbeeld klanten en tickets, of applicaties en beheerders enz..)

Wat is er opgelost?

 • Diverse JS-fouten die te vinden waren in de console.
 • Fatale fout bij het archiveren van organisaties.
 • De checkboxes van een klant waren bij de gekoppelde objecten (bijvoorbeeld applicaties) onterecht uitgeschakeld.

Releasenotes v21.26

In de release van deze week brengen we de volgende wijzigingen en updates naar onze SaaS-omgevingen;

Wat is er toegevoegd?

 • Binnen Tickets is het vanaf nu mogelijk om te filteren op organisatie (van de aanmelder) en (indien ingeschakeld) leverancier.
 • Het veld ‘Ticketnummer (leverancier)’ is nu ook (indien ingeschakeld) doorzoekbaar via de algemene en de inline zoekbalk.
 • Wiki-artikelen kunnen vanaf nu over tags beschikken.
 • De velden ‘status’, ‘categorie’ en ’tags’ worden nu tevens als ‘ref-veld’ opgeslagen en zijn doorzoekbaar.
 • Datasets tonen vanaf nu ook een paperclip bij gekoppelde documenten.
 • Certificaten beschikken vanaf nu ook over componenten.
 • Componenten zijn vanaf nu alleen zichtbaar als je daarvoor geautoriseerd bent. Dit betekent dat standaard niemand hiervoor geautoriseerd is. Dit geldt voor applicaties, certificaten en servers.
 • Bij tickets is het vanaf nu mogelijk om naar meerdere adressen een e-mail te sturen. De e-mailadressen moeten onderling gescheiden worden met een ‘;’. Voorbeeld: “support@neo4z.com; email2@neo4z.com” enz..
 • De wiki-artikelen beschikken vanaf nu over een ‘Wikinummer’. Deze wordt initieel gepusht met een formaat van ‘W${count}’. Dit betekent dat de nummering begint bij ‘W0001’. Uiteraard kun je dit via beheer (nieuwe optie) wijzigen.
 • Bij datasets is de primaire titel nu ook te verschuiven van positie binnen de tabel. Let op: mogelijk is deze kolom initieel onzichtbaar. De kolom is terug te plaatsen door deze opnieuw toe te voegen aan de tabel.

Wat hebben we veranderd?

 • Naast diverse kleine wijzigingen hebben we de ‘Hulp nodig?’-knop verplaatst naar het persoonlijke menu. De header is daardoor meer opgeruimd.
 • Het veld ‘KvK-nummer’ en ‘Clientnummer’ zijn verplaatst binnen organisaties.
 • De checkbox ‘Verstuur via e-mail’ is nu standaard disabled bij het aanmaken van een nieuw ticket. Dit omdat het ook (nog) onmogelijk is om direct tijdens het aanmaken een e-mail te sturen.

Wat hebben we oplost?

 • E-mailadressen met spaties veroorzaakte problemen en zorgden ervoor dat er geen e-mail werd gestuurd (tickets).
 • Het veld ‘E-mailadres’ en ‘Onderwerp’ werd niet verborgen bij het klikken op [Annuleren] bij een ticket.
 • Diverse andere kleine bugs.

API

Let op: binnen de API gaat één en ander veranderen. We gaan de autorisatie op basis van headers uitvoeren. Dit betekent dat de nieuwe (veiligere) methodiek gaat veranderen t.o.v. de bestaande.

De nieuwe methode werkt door de token als ‘Bearer’ te sturen in een ‘Authorization’-header. Dit geldt voor GET, POST, PUT, PATCH en DELETE.
Neem eventueel contact op met support voor hulp of meer informatie.

Per 28 juli ondersteunen we de oude methode van autoriseren niet meer. Je dient dus voor die datum eventuele koppelingen met onze API gewijzigd te hebben.