Releasenotes v22.26

Ook deze week hebben we weer hard gewerkt aan diverse aanpassingen en nieuwe features. Zie de lijst hieronder voor meer informatie!

Wat is nieuw?

 • Er is __ multibody toegevoegd aan de PATCH-, PUT- en POST-API- verzoeken. Hiermee kun je meerdere instanties sturen om meerde objecten met verschillende waarden te bewerken.
 • Je kunt nu variabelen gebruiken als triggers in formulieren voor automatiseringen en de portal.
 • Meldingen (via acties) ondersteunen nu ook de ‘markdown’ voor het opmaken en maken van tabellen.
 • Het is nu mogelijk om bestanden en mappen naar mappen te slepen.
 • Bij het genereren van een pdf van een actie heb je nu de mogelijkheid om enkele pagina-instellingen in te stellen.
 • Basisondersteuning voor Duits is toegevoegd in de module boekhouden. Je kan nu facturen in het Duits genereren.
 • QR-scanner toegevoegd aan de hoofdzoekbalk.
 • Wiki toegevoegd aan zoekcategorieën op de algemene zoekpagina.
 • Lijndiagrammen toegevoegd voor de verkoop en inkoop per maand, per boekhouding.
 • De persoonlijke instellingen en systeeminstellingen tonen nu de (lokale) naam van de taal in plaats van de korte naam (English vs en_UK).

Wat hebben we veranderd of opgelost?

 • Tags zijn niet meer klikbaar op de zoekpagina en gekoppelde tabellen.
 • Widgets tonen niet langer de ‘Voeg een nieuwe XXX toe’ in de kop.
 • De UI en UX van de widgets op het dashboard. Je kunt nu ook zwevende widgets toevoegen.
 • De modals voor documenten en mapeigenschappen botsten op fieldIDS met datsets-fields.
 • De melding voor de wijziging van de einddatum zou zelfs worden weergegeven als het veld voor de einddatum was uitgeschakeld.
 • De gebruikersinterface van Productsblock in reserveringen was niet mobielvriendelijk.
 • Fatale fout @ Admin > Portal > Formulieren wanneer de moduletickets niet waren ingeschakeld.

Verwijderd

 • Kolom ‘Energielabel’ verwijderd uit organisaties.
 • De optie om de actief/inactief te bewerken verwijderd uit de persoonlijke instellingen.

Releasenotes v22.24

Een van de highlights van deze releasenotes is een geheel nieuwe zoekbalk, die nu allerlei details toont over wat je in de zoekbalk hebt getypt. Hierdoor kun je beter vinden waar je naar zoekt. Verder zijn er nog een heleboel dingen aangepast: wat dit is, lees je hieronder.

Wat is nieuw?

 • Je kunt nu formuliervelden (portal en automatiseringen) tonen of verbergen op basis van de antwoorden van andere velden.
 • Veldtype activa toegevoegd aan formulieren.
 • Je kunt nu variabelen gebruiken in de beschrijvingsvelden van formuliervelden. De variabelen zijn live en bieden de mogelijkheid om waarden van (verborgen) formuliervelden te gebruiken (portal + automatiseringen).
 • Objectvariabelen van gekoppelde activa (producten) zijn nu beschikbaar in reserveringen, facturen en offertes.

Wat hebben we veranderd of opgelost?

 • Kolomproducten toont nu een tabel met alle producten per factuur.
 • PDF’s worden nu afgehandeld door de browser op mobiele apparaten.
 • De knop ‘Bekijken in portal’ wordt weergegeven/verborgen, afhankelijk van of het wiki-artikel is gepubliceerd.
 • Variabelen buiten een lus zijn nu toegankelijk binnen de lus.
 • Resultaten in de globale zoekbalk tonen nu het organisatietype.
 • We hebben gewijzigd hoe groepen gekopieerd worden en we gebruiken nu dezelfde methode als voor andere objecten.
 • Er werd een fatale fout weergegeven in de ticketindex wanneer het prioriteitsveld was uitgeschakeld in tickets.
 • Gekopieerde relaties (applicatiebeheer + contracten) gingen verloren bij het ontvangen van een foutmelding.
 • Het wijzigen van de prijs van een accessoire gaf onverwachte resultaten.
 • Automatische facturen (reserveringen) werden berekend zonder verzekeringskosten.
 • Het was niet mogelijk om het verzoekveld te bewerken bij het kopiëren van een ticket.
 • Validatie voor unieke velden werkte niet correct.
 • De nonce was niet zichtbaar bij het openen van een afbeelding in de albumweergave.
 • Verzekeringsprijs per product was niet opgeslagen.

Releasenotes v22.22

Deze week gaan we naar v22.22 vanwege de lage bezetting tijdens de meivakantie. Maar we hebben niet stilgezeten de afgelopen twee weken. Wat er is aangepast en veranderd/opgelost lees je hieronder.

Wat is nieuw?

 • Optie toegevoegd om e-mails later te verzenden, via een wachtrij.
 • Het is nu mogelijk om het commentaarveld in tickettemplates in te vullen.
 • Klantnummers kunnen nu aan een factuur worden toegevoegd.
 • Het is nu ook mogelijk om filters op te slaan in Organisaties.
 • Een gebruiker krijgt nu een waarschuwing als hij een ongeldig filter probeert te gebruiken.
 • Op mobieltjes is het nu mogelijk om naar links en naar rechts op afbeeldingen te swipen om zo naar de volgende afbeelding te gaan.
 • De optie om het loggen van geschiedenis (wijzigingen) uit te schakelen is toegevoegd. Deze is standaard ingeschakeld.

Wat hebben we veranderd of opgelost?

 • Gestart met het rebranden van Neo4Z naar Neoforce, inclusief een opgefrist logo.
 • Beperkt bijwerken van de gekoppelde personen en personengroepen in applicatiebeheer. Gebruikers hebben nu extra autorisatie nodig.
 • Datasets filter modal wordt nu geladen via Ajax.
 • Alle zoekbalken hebben nu minimaal 1 teken nodig om te zoeken.
 • ObjectID was hetzelfde als de gecombineerde procesinfokolom in processen.
 • Referentievelden werden niet altijd correct bijgewerkt.
 • Sommige btn’s werden niet uitgeschakeld/verwijderd toen een object werd gearchiveerd.
 • Prijzen groter dan 1000 konden niet meer worden opgeslagen op facturen.
 • Personen en Organisaties waren niet aanklikbaar in de indextabellen van datasets.
 • Door een afbeelding te plakken tijdens het bewerken van een tijdlijnitem in de simplemode editor werd de tijdlijn opnieuw geladen waardoor het werk werd verwijderd.
 • Uitgeschakelde pagina’s of velden worden nog steeds weergegeven in lijsten.
 • Positieveld was leeg bij het aanmaken van een nieuw veld.
 • Enkele problemen met het kopiëren en uitgebreide tickets en subtickets zijn opgelost.
 • Bij het exporteren van facturen naar spreadsheets werd het factuurnummer niet correct weergegeven.
 • Een persoonsveld (dataset) toonde de persoon niet in de selectbox (als er een set was).

Releasenotes v22.20

Er is weer twee weken hard gewerkt aan allerlei nieuwe functies en verbeteringen. Zoals altijd: alles wordt deze week naar alle testomgevingen gepusht.

Wat is nieuw?

 • API accepteert nu kolommen als parameter bij het ophalen van records.
 • API toegevoegd aan boekhouding en reserveringen.
 • Processen kunnen nu ook filteren op organisaties.
 • Het is mogelijk om de toegang tot pagina’s en nieuwsartikelen op de portal te beperken.
 • Contracten en processen API retourneert nu ook relaties.
 • Het is mogelijk om het adres van offertes en facturen te wijzigen.

Wat hebben we veranderd of opgelost?

 • Gerefactoreerde triggers in Tickets.
 • UI van inactieve schema’s in admin -> datasets -> schema’s.
 • Ophaaldatum, retourdatum en einddatum van reserveringen is nu standaard leeg.
 • De gebruikersinterface van de zoekresultaten van pro-forma facturen in de zoekbalk.
 • Het is mogelijk gemaakt om bestanden te sorteren in de albumweergave (alleen foto’s).
 • Het laatste nieuwsbericht op de portal wordt nu langer volledig getoond en als link getoond.
 • Bij het aanmaken van een gebruiker was het niet mogelijk om een persoon te koppelen.
 • Vaste fout in lijsten.
 • Mogelijke fatale fout bij inloggen met verkeerde inloggegevens.

Releasenotes v22.16

We zijn weer twee weken verder en er zijn nieuwe releasenotes beschikbaar. Deze keer hebben we ons vooral gefocust op wijzigingen. Alles wordt deze week naar alle testomgevingen gepusht.

Wat is nieuw?

 • Er wordt een melding weergegeven bij het toevoegen van een nieuw datasetschema.
 • Neo4Z streamt nu ook geüploade video’s (we gebruiken de HTML5 player)
 • De gerenderde afbeeldingen zijn nu klikbaar.
 • Optie om direct vanuit een dataset object een factuur aan te maken.
 • Optie toegevoegd om specifiek te zoeken naar een asset/producttype (boekhouding).

Wat hebben we veranderd of opgelost?

 • Enkele kleine wijzigingen in de urenstaten.
 • ‘Acties’ hernoemd naar ‘Triggers & Acties’ in het adminpaneel.
 • De gebruikersinterface van de goedkeuringspagina voor automatiseringen gewijzigd; toont nu de echte vragen.
 • De beschrijving van een product wordt niet meer overschreven bij elke verversing van de pagina voor facturen.
 • De geschiedenispagina van automatiseringsstromen is nu aflopend gesorteerd.
 • Bestanden zijn niet meer zichtbaar in de tijdlijn als de gebruiker niet geautoriseerd is om bestanden te openen.
 • Klanten of leveranciers in facturen kunnen nu ook van het type prospects zijn.
 • Het slepen van een ticket in de emmers met tickets vernietigde de styling.
 • Fatale fout bij het maken van een nieuw ticket op de portal.
 • De pictogramkiezer heeft geen pictogrammen geretourneerd nadat een backspace was ingevoerd.
 • U kunt geen lege datumvelden opslaan in gegevenssets.
 • Het filter is verloren gegaan bij het zoeken.
 • In sommige omstandigheden was het niet mogelijk om tickets te zien of te bezoeken.
 • Het was mogelijk om het formaat van een afbeelding te wijzigen wanneer de gebruiker niet bevoegd was om nieuwe bestanden aan te maken.
 • CSV-bestanden gemaakt met MS Excel konden niet worden geopend.
 • Er is een fout opgelost bij het handmatig uitvoeren van een actie.
 • Het was niet mogelijk om te filteren op personen in Reserveringen.
 • Het was niet mogelijk om ’tijdlijnitem toevoegen’ in acties te deselecteren.
 • Bestanden zouden onmiddellijk worden gedownload in plaats van te openen in een voorbeeldmodaal.
 • Het genereren van PDF’s in de boekhouding was niet mogelijk als er geen brandings waren.
 • Variabelen werden niet vertaald in facturen en offertes.
 • Niet-Nederlandse datumnotaties gaven 1970-01-01 terug als de dag meer dan 12 was.
 • Het exporteren van een factuur zonder autorisaties heeft tot gevolg dat de branding niet is toegepast.
 • Autorisatiecontroles voor openbare wiki en tickets.

Zoals je wellicht al opgevallen was, pushen we voortaan eerst naar de testomgevingen. Zie voor meer informatie daarover dit artikel.

Releasenotes v22.14

Er zijn alweer twee weken verstreken sinds de laatste releasenotes. We zijn weer hard aan de slag gegaan met diverse aanpassingen, fixes en nieuwe features. De wijzingen worden deze week naar alle testomgevingen gepusht.

Wat is nieuw?

 • Dagweergave in urenstaten.
 • Kilometerregistratie als lijstoptie voor urenstaten.
 • Mogelijkheid om filters toe te voegen aan de zijbalk.
 • Ontbrekende vertalingen toegevoegd in datasets.
 • Een categorieweergave toegevoegd aan de wiki op de portal.
 • Variabelen kunnen nu worden gebruikt bij het handmatig uitvoeren van acties.
 • De portal genereert nu een xml-sitemap van de openbare inhoud (?p=sitemap_public).
 • Validatie van reserveringen.
 • U kunt nu bestanden in mappen ordenen.
 • Instelling om het standaard organisatiefiltertype in te stellen.
 • Knop om een ​​wiki-artikel op de portal te openen vanuit de operatorweergave.
 • Optie om te filteren op objectID en tekstgebaseerde velden in datasets.

Wat hebben we veranderd of opgelost?

 • Sommige UI-wijzigingen in urenstaten.
 • Wijzigingen gebruikersinterface in productenblok (facturen)
 • Kleine wijzigingen in de ticketkolom in datasets.
 • UI van tooltips en popovers (font-familie)
 • Hoe het opslaan van urenstaten records werkt.
 • De manier waarop simpleMDE wordt afgehandeld.
 • De filteroptie voor de kostenrekening is nu verwijderd van het filtertabblad voor verkoopfacturen.
 • Als er meerdere boekhoudingen actief zijn, wordt bij het koppelen van een organisatie nu de betreffende accountants weergegeven.
 • UI van KPIS bij datasets.
 • PHP8-fouten.
 • Kortingsomschrijving werd niet getoond na opslaan (facturen en offertes).
 • Fatale fout bij het genereren van een pdf met een bepaalde taal (facturen en offertes).
 • Fatale fout werd gegooid bij het exporteren van een lege tabel.
 • Geen zichtbare merkopties bij het exporteren van een offerte naar pdf.
 • Fatale fout als er geen definitieve statussen waren vastgelegd (facturen en offertes).
 • Fatale fout wanneer bepaalde instellingen leeg waren in reserveringen.
 • Tabbalk in dagweergave van urenstaten was in sommige gevallen niet zichtbaar.
 • In specifieke omstandigheden sloot de modale achtergrond niet nadat de modale filter of exportmodal was gesloten in tab_linked.
 • Het hebben van kolomtags in reserveringen kan fataal zijn als er geen tags zijn ingesteld.
 • Fatale fout opgelost bij het kopiëren van een server.
 • Relatiemanager heeft een fout geretourneerd wanneer deze leeg was in organisaties.
 • Het laden van een actie in kamers leverde een fatale fout op.
 • Verschillende kleine problemen met urenstaten.
 • Fatale fout bij het tonen van alle meldingen.
 • Bij het aanmaken van een nieuwe factuur uit een dataset, berekende het bedragveld (productenblok) 0 producten.
 • Er is een verkeerde fout weergegeven bij een poging om een ​​gearchiveerd gegevensobject op te slaan.
 • Fatale fout opgelost bij het zoeken in de locatie-index.
 • Inline zoekbalk was niet zichtbaar bij het zoeken in kamers.
 • Het was niet mogelijk om notities in kamers op te slaan.
 • Fatale fout bij het opslaan van een gearchiveerde organisatie.
 • Ticket teamid is verloren gegaan bij het aanmaken van een nieuw ticket.
 • Fatale fout in automatiseringsindex wanneer geen een formulier een beschrijving heeft
 • Kolom Tendernr was leeg bij tafelaanbestedingen.
 • Op facturen en offertes stond niet de juiste valuta in de index.
 • Prijs- en belastingwaarden worden nu weergegeven bij het exporteren van offertes en facturen.
 • Tijdlijn wordt nu correct geladen bij het filteren en sorteren van de tijdlijn.
 • Relatiemanager is niet gekopieerd.
 • Reserveringen ref_fields zijn niet correct afgehandeld.
 • Het was niet mogelijk om activa te ontkoppelen in productblok reserveringen.
 • Subtickets hangt af van een fout in een subticket.
 • Fout in console wanneer een team geen operators in tickets had.
 • Lege afhaal- en retourdata konden niet worden opgeslagen in reserveringen.
 • Lege velden voor ticketsjablonen vulden ticketvelden met false in plaats van null.
 • De voettekst van de portal toonde ‘Aanmelden’ voor ingelogde lichte gebruikers.
 • Afbeeldingen met html-tekens zijn verwijderd in de miniatuurtaak.
 • Type check-in tickets hadden wat raar gedrag.
 • Prijzen werden niet berekend bij het opslaan in facturen.
 • PersonSettings-set is niet opgeslagen in applicatiebeheer.
 • Gegevensset zonder velden kan resulteren in een 500-fout.
 • Prijsveld is bijgewerkt, zelfs als de gebruiker het veld niet mocht bewerken.

Zoals je wellicht al opgevallen was, pushen we voortaan eerst naar de testomgevingen. Zie voor meer informatie daarover dit artikel.

Releasenotes v22.12

Hier zijn we weer met een nieuwe releasenotes met diverse aanpassingen, fixes en nieuwe features. De wijzingen worden deze week naar alle testomgevingen gepusht:

Wat is nieuw?

 • De optionele ondersteuning voor gastgebruikers toegevoegd aan de portal (niet-ingelogde gebruikers). Ze kunnen alleen nieuwsberichten, openbare pagina’s en openbare wiki-artikelen bekijken.
 • Er is een ‘bewerken’ knop toegevoegd aan wiki-artikelen en tickets in de portal (alleen als de gebruiker geautoriseerd is).
 • De toegang tot formulieren kan nu worden beperkt op basis van organisatie.
 • De kolom ‘Gepubliceerd’ (op de portal) toegevoegd aan de tabel met wiki-artikelen.
 • Kolommen met valuta worden nu correct weergegeven in xslx-export (alleen euro).
 • Wiki-artikelen houden nu ook het gebruik bij (aantal views en laatst bekeken datum).
 • Knop toegevoegd om de standaard zijbalkinstellingen te herstellen.
 • We hebben ondersteuning toegevoegd voor het slepen van afbeeldingen vanuit de albumweergave/afbeeldingsviewer naar externe apps zoals WhatsApp Web.
 • Tabelkoppen blijven nu ‘hangen’ tijdens het scrollen.
 • Autorisaties toegevoegd voor specifieke velden in datasets.
 • Sorteren en filteren op gekoppelde tabellen mogelijk gemaakt.
 • Het is mogelijk om lijstitems in bulk te verwijderen.
 • Het is mogelijk om te filteren op één enkele operator in tickets.
 • Bij het sorteren in tabellen wordt nu ook de kop van de velden waarop je sorteert gemarkeerd.
 • Afbeeldingen in e-mails worden nu verkleind tot maximaal 500px.
 • Het is nu mogelijk om via acties tijdlijnitems te genereren.
 • Je kunt nu KPI’s toevoegen aan datasets om te tellen of op te tellen, of de minimum-, maximum- of gemiddelde waarden van de toegepaste velden te berekenen.

Wat hebben we veranderd of opgelost?

 • Bij het importeren van formulieren kun je nu een team selecteren en de categorie wordt geconverteerd of aangemaakt.
 • De knop om de kamerpagina te openen was zichtbaar, zelfs als er geen kamer was geselecteerd.
 • De schuifbare inhoud in widgets is gerepareerd.
 • Tijdlijnafbeeldingen (tickets) werkten niet in e-mails.

Zoals je wellicht al opgevallen was, pushen we voortaan eerst naar de testomgevingen. Zie voor meer informatie daarover dit artikel.

Releasenotes v22.10

De afgelopen twee weken is weer hard gewerkt aan diverse aanpassingen, fixes en nieuwe features. De wijzingen worden deze week naar alle testomgevingen gepusht:

Wat is nieuw?

 • Het is nu mogelijk om eigenschappen van geüploade documenten in te stellen of te bewerken.
 • Widgets voor processen en contracten.
 • Projecten toegevoegd aan basisregistraties
 • De model sluit automatisch na het genereren van een PDF-document.
 • Reserveringen en boekhoudpagina’s naar generieke zoekpagina’s.
 • Mogelijk gemaakt om een optionele begin en eindmeting te voegen aan reserveringen
 • Mogelijkheid toegevoegd om een bestandsnaam in te stellen voor gegenereerde pdf’s in de boekhouding.
 • Acties toegevoegd aan aanbestedingen.
 • Projectkolom toegevoegd aan release-index.
 • Nieuwe kolom toegevoegd aan ticket per team widget, dat de tickets telt waarbij de gebruiker de uitvoerder is.
 • Breedte toegevoegd aan de kolommen met e-mailsjablonen bij het exporteren naar XLSX.
 • Nieuwe taak toegevoegd die de relaties opschoont.
 • Automatiseringsformulieren kunnen nu worden geëxporteerd en geïmporteerd.
 • Het is nu mogelijk om de zijbalk en taal van gebruikers te wijzigen via het admin paneel.

Wat hebben we veranderd of opgelost?

 • Voltooid door is gewijzigd om naam weer te geven
 • Lege identiteitsproviderinformatie die is ontvangen, geeft nu een foutmelding.
 • Projectlijst gemigreerd naar projecten.
 • Projectveld in releases is nu verborgen als projecten zijn uitgeschakeld.
 • PDF’s kunnen nu worden bekeken als ze worden geopend vanaf de tijdlijn.
 • De volgorde van tijdlijnitems is nu betrouwbaarder.
 • Verschillende UI-wijzigingen in de modals en model-footers.
 • In de adminlog staat nu ‘SYSTEM’ als gebruikersnaam voor Neo4Z log-items die niet gegenereerd zijn door een menselijke gebruiker.
 • Start- en einddata van processen lieten de tijd zien, maar de tijd wordt niet meer weergegeven.
 • Oude FontAwesome versie.
 • De weekplanner (reserveringen) berekende de vorige en volgende week/jaar niet correct.
 • Het was niet mogelijk om te sorteren op ‘Toegevoegd door’ in de tabbladbestanden.
 • Layout/backdrop bij het openene van meerdere modals over elkaar heen.
 • Uitgeschakelde moduleknoppen waren zichtbaar op het thuis portaal en in de portaalinstellingen.
 • Boekhoudingmerken kunnen niet worden gekozen bij het genereren van een PDF.
 • Verschillende oplossingen voor de albumweergave voor documenten.
 • De knop ‘Jezelf selecteren’ verdween als er een fout was tijdens het creëren van een nieuw ticket.
 • Een toegevoegd tabblad bij datasets was altijd inactief.
 • Meerdere problemen opgelost die optraden bij het testen van php8.
 • Klant en contact niet correct gekopieerd in reserveringen.
 • Product wordt correct gelinkt aan automatische facturatie.
 • Enkele problemen opgelost met gecodeerde GET-verzoeken
 • Variabele niet ingevuld in verbannen ip-adres bericht.
 • Ontsnapte tekens worden afgesneden.
 • Dynamisch opgebouwde documententabel heeft bestanden niet in modaal geopend.
 • De positie van categorieën in het help-modal op mobiele weergave is opgelost.
 • Mogelijke fatale error bij het verzamelen van objecten in ticketwidgets.
 • Zoekbalken voor specifieke objecten werkten niet meer goed.

Beveiliging

 • Het was mogelijk om SQL te injecteren met behulp van een JSON-post tijdens het sorteren van bestanden.
 • De algemene zoekbalk leverde ook items op waar de ingelogde gebruiker niet voor geautoriseerd was (maar het was nog niet mogelijk om de items te openen).
 • Er kunnen nu documenten en afbeeldingen in de editor geplakt worden waardoor ze automatisch geüpload worden.

Zoals je wellicht al opgevallen was, pushen we deze keer eenmalig geen updates naar productieomgevingen. Zie voor meer informatie daarover dit artikel.

Releasenotes v22.08

Hieronder vind je de releasenotes van onze wijzigingen die we deze week (woensdag) naar alle SaaS-omgevingen pushen;

Wat is nieuw?

 • [Algemeen] Alle pagina’s ondersteunen nu de mogelijkheid om middels Drag & Drop bestanden te uploaden. Dit werkt simpel door gewoon een bestand te slepen naar Neo4Z.
 • [Algemeen] Overal waar de Markdown-editor wordt gebruikt (bijvoorbeeld in de tijdlijn, of bij tickets) kun je vanaf nu bestanden (en dus ook afbeeldingen) plakken. Het bestand wordt op de achtergrond geupload, en daarna direct gekoppeld binnen het tekstveld.
 • [Algemeen] Plugins tonen nu logo’s en zijn sneller te downloaden.
 • [Organisaties] Indien het veld ‘KvK-nummer’ is ingeschakeld, kun je nu ook vanuit Neo4Z zoeken in de Kamer van Koophandel. Typ simpelweg een naam of het KvK-nummer en Neo4Z zal automatisch aanvullen. Zodra je klikt op een bedrijf, worden alle gegevens automatisch ingevuld!
 • [Tickets] Binnen de pagina ‘Mijlpalen’, in het tabblad ‘Tickets’ zijn de tickets nu ook te sorteren en te filteren.
 • [Tickets] Vanaf nu is het mogelijk om een ticket te markeren als ‘Overgeslagen’. Hiervoor kun je bij beheer > Tickets een status koppelen die hierbij hoort. Indien het ticket -dat wordt overgeslagen- een uitgebreid ticket is, dan zullen alle subtickets ook de status van overgeslagen krijgen. Daarnaast wordt de gebruiker die, het moment van overslaan opgeslagen. In de toekomst gaan we dit ook tonen in de UI.
 • [Boekhouding] Indien je beschikt over meerdere boekhoudingen/administraties, kun je per boekhouding nu aparte relaties (organisaties) onderhouden. Via eenzelfde manier als bij de teams van tickets, switch je gemakkelijk tussen de boekhoudingen.
 • [Portal] Formulieren die een automation triggeren, zijn nu ook te publiceren en te gebruiken vanuit de portal.
 • [Verhuur] ‘Reserveringen’ heet vanaf nu verhuur.
 • [Verhuur] Er is een maandplanner toegevoegd. Deze toont, net zoals de weekplanner, de verhuurovereenkomsten van de gekozen maand.

Wat hebben we veranderd of opgelost?

 • [Organisaties] De velden ‘straat’ en huisnummer zijn bij zowel het bezoekadres als het postadres samengevoegd tot ‘Adres’.
 • [Facturen] Op de gegenereerde PDF wordt niet meer gesproken over ‘Extern nummer’ maar over ‘Uw referentie’.
 • [Beheer] Teams van zowel tickets als automations zijn vanaf nu via één pagina te beheren. Hiermee geven we je tevens de optie om één team bij zowel tickets als bij automations te gebruiken.
 • Diverse kleine bugfixes. Zie Neo4Z voor meer info.

Releasenotes v22.06

Ook deze week hebben we weer hard gewerkt aan diverse aanpassingen en nieuwe features. Zie de lijst hieronder voor meer informatie! Zoals altijd wordt de update vandaag na kantooruren naar alle SaaS-omgevingen gepusht.

Wat hebben we toegevoegd?

 • [Algemeen] Tijdens het exporteren naar XLSX, zullen de kolommen nu een beter passende breedte hebben.
 • [Algemeen] Het is nu mogelijk om de zoekresultaten te filteren. Hiermee stel je dus in waarin je wil dat de standaard zoekbalk zoekt.
 • [Facturen] De trigger ‘PDF Gegenereerd’ is toegevoegd.
 • [Facturen] Vanuit een sjabloon is nu ook een kop- en voettekst in te stellen.
 • [Facturen] Pro-forma facturen hebben een trigger die getriggerd wordt bij het verlopen van de follow-up/herinneringsdatum. Hiermee herinnert Neo4Z je aan een mogelijk verlopen factuur.
 • [Facturen] De gekozen taal wordt nu ook opgeslagen.
 • [Organisaties/Facturen] Bij een organisatie is nu aan te geven of de desbetreffende organisatie Btw-plichtig is.
 • [Tickets] De einddatum zal nu -indien ingeschakeld- de tijdsinschatting meerekenen bij het wijzigen van de tijdsinschatting of startdatum.
 • [Tickets] Vanuit beheer zijn nu ‘E-mailsjablonen’ toe te voegen. Hiermee kun je vanuit de tijdlijn gestandaardiseerde mails (met bijvoorbeeld een handtekening of logo) sturen.
 • [Reserveringen] Het is nu mogelijk om weekfacturen te genereren vanuit een factuur.
 • [Applicatiemanagement] Het blok ‘Gekoppelde organisaties’ werkt nu op basis van autorisaties (Let op: standaard kun je vanaf het moment van updaten dus geen nieuwe organisatie toevoegen. Je dient hiervoor extra rechten te krijgen).
 • [Applicatiemanagement] Gekoppelde personen kunnen nu automatisch een mail of webhook ontvangen bij een certificaat dat dreigt te verlopen.
 • [Automations] Er is een CSV-veld toegevoegd. Hierbij kun je ook instellen welk karakter als ‘seperator’ geld.

Wat hebben we veranderd of opgelost?

 • Diverse kleine wijzigingen en optimalisaties aan de (mobile / tablet) gebruikersinterface.
 • De tooltip binnen het tabblad ‘Gekoppeld’ is nu ook in de stijl van Neo4Z (zwarte tooltip met witte tekst).
 • De foto van een gebruiker werd uitgerekt binnen de portal.
 • Teams (tickets of automations) en groepen met dezelfde naam kunnen vanaf nu wél worden aangemaakt. Het blijft onmogelijk om 2 groepen met dezelfde naam aan te maken.
 • Er kwam een fatale fout tijdens het filteren van certificaten.
 • Het codeblok toonde geen lijnnummers meer na het (opnieuw) sorteren van de tijdlijn.