Basisregistraties

Registreer de belangrijkste gegevens op één plek!

Dit bespaart je veel moeite en verkleint de kans op fouten!

Neo4Z biedt je de optie om je personen, organisaties en (bedrijfs)processen te registeren in de module basisregistraties. Het gehele pakket maakt gebruik van de, in de module basisregistraties, ingevulde gegevens om alles aan elkaar te koppelen. Zo ontstaat vanzelf een compleet overzicht. Daarnaast kun je andersom altijd zien waar iets aan gekoppeld is.

Hoeveel tickets heeft persoon X van organisatie Y aangemaakt en waar gingen die over? Dit is inzichtelijk door de persoon te openen.

Personen

Houd contact met je klanten en contactpersonen

Personen zijn de (medewerkers van) de klanten en / of leveranciers.
Registreer alle gegevens die je nog hebt voor het verlenen van uitstekende service aan je klanten! Hiermee verzeker je jezelf ervan dat je geen gegevens meer kwijtraakt.

De personen worden onder andere gebruikt voor het registreren van tickets op naam (de aanmelder).

Organisaties

Sta in contact met klanten en leveranciers.

Klanten en/of leveranciers waarbij er ook de mogelijkheid is om de locaties en ruimtes te registreren.

Aan organisaties, locaties en ruimtes kunnen personen gekoppeld worden.

Processen

Het registreren en in kaart brengen van de bedrijfsprocessen en onderliggende activiteiten.

Geïnteresseerd in wat Neo4Z nog meer kan? Vraag vrijblijvend een demo aan!